Saraswati Sangeet Mahavidyalaya

Saraswati Sangeet Mahavidyalaya

सरस्वती संगीत कला महाविद्यालय, लातूर. B.A Provisional Admissions From COVID-१९ सद्यपरिस्थितीत महाविद्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहून प्रवेश घेणे शक्य नसल्याने आपला प्रवेश ऑनलाईन प्रक्रियेनुसार तात्पुरता निश्चित करावा.

Admission Link : https://forms.gle/GZsWKrDDqEHHybkD7